Virtualni posvet »Jezik pride naproti«

Konec novembra smo se udeležili virtualnega posveta »Jezik pride naproti«, ki ga je pripravil Zavod RISA, center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Dvodnevni posvet je potekal preko spleta in je osvetlil lahko branje. Gre za branje, ki je namenjeno vsem. Posebej pa se njegovi ustvarjalci osredotočajo na potrebe oseb, ki niso tako vešče branja. Lahko branje pomeni uporabo lažjega jezika, ki zagotavlja razumevanje prebranega vsem naslovnikom. Omogoča lažji prenos informacij. Lahko branje je pripravljeno skladno s posebnimi pravili za njegovo pripravo, pri tem veljajo posebne zakonitosti na vseh ravneh priprave besedila – ilustracije, malo besedila, enostavčne ali jasne večstavčne povedi, uporaba določenih vrst črk ipd. Na portalu dostopno.si skladno s pravili lahkega branja pripravljajo tudi video novice.
Projekt »Lahko je brati« financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, njegovi ambasadorji pa se zavzemajo, da bi lahko branje prešlo v vsa okolja vsakdana, saj bi bile na ta način odločbe, pravne razlage ipd. bolje razumljive naslovnikom, ki nis(m)o vešči pravnega oz. uradnega jezika. Tudi v naši zbirki se nahaja gradivo v t.i. lažjem jeziku, izdano skladno z zakonitostmi lahkega branja. Več o omenjem zavodu in lahkem branju najdete na SPLETNI STRANI RISA.SI.

Tags