Skok na vsebino

Tomislav Kurbus | VIDEO

A ste danes kaj veseli? 

3. december je namreč Ta veseli dan kulture, ko se ob obletnici njegovega rojstva spominjamo Franceta Prešerna. Hkrati pa je to tudi prva decembrska nedelja in dan, ko z Vami delimo virtualno razstavo o Tomislavu Kurbusu, pomembnem možu, ki izhaja iz Benedikta in smo jo pripravili ob 100. obletnici smrti jezikoslovca in leksikografa Maksa Pleteršnika. 

Vabljeni k ogledu!

 

Tomislav Kurbus
(1868–1946)

 

Ob 100. obletnici smrti jezikoslovca in leksikografa Maksa Pleteršnika (1840–1923) smo se z virtualno razstavo v sklopu projekta Spregledano v objektivu spomnili na učitelja, sadjarja, vinogradnika in čebelarja Tomislava Kurbusa iz lokalnega okolja. Tudi oče Maksa Pleteršnika, Franc Pleteršnik je bil napredni sadjar in čebelar.
Tomislav Kurbus se je 21. decembra 1868 rodil na območju današnje Občine Benedikt.
Umrl je 17. aprila 1946 v Rogaški Slatini.

 

ZANIMIVOSTI

Pri Sv. Benediktu je imel župnik čebelnjak.
Posojilnica pri Sv. Benediktu v Slov. goricah je darovala za razstavni fond »Slovenskega čebelarskega društva za Spodnje Štajersko« znesek 10 K. – Bog povrni! Rodoljubi, posnemajte! Jurančič. (Hauser, 2004, str. 164)
Iz Slovenskih goric. Kaka je letošnja pomlad – Bog nas varuj – ne vem ji primernega izraza! April cel za nič, in maj dozdaj skoraj ravno tak. Mraz je uničil črešnjev, slivov, večinoma hruškov in zgodnji jablanov cvet. Nato je sledilo sicer nekaj jasnih dni, a kaj to pomaga, ko je bilo vse pozeblo; zdaj pa oblačno vreme in dež, tako da bodo čebele od sadnega cvetja prav malo dobile. Saj še ni bilo dozdaj niti en dan prav dobre paše, in tako živimo – v drugem tednu meseca maja. Kedaj bomo pa torej letos govorili in sanjali o rojih, ko zdaj, kadar bi morali za čebele biti najbolji časi, glad gospodari v panjih?! Jurančič. (Hauser, 2004, str. 164)
 

 

Viri in literatura

 • Hauser, Jože, Zbrana dela Ivana Jurančiča. Ptuj: Čebelarsko društvo Ptuj, 2004. Str. 164.
 • Izvleček iz govora pod št. II. domače konference dne 27. junija 1913.
 • K., J., Nadučitelj Tomo Kurbus – sedemdesetletnik. V Učiteljski tovariš, 1938, št. 21. Str. 2.
 • Kurbus, T., Iz naše organizacije: Šmarsko–rogaško učiteljsko društvo. V Učiteljski tovariš, 1912, let. 52, št. 26. Str. 3.
 • Kurbus, T.: Kaj more in naj stori ljudska šola za povzdigo varstva živalij?, v Referati učiteljskih konferenc, 1904.
 • Kurbus, T., Kako naj začneš čebelariti. V Kmetijske in rokodelske novice, 1902, let. 60, št. 25. Str. 243–244.
 • Kurbus, T., 75-letnica smrti Tomislav Kurbus (1868–1946), v Ovtarjeve novice, let. 2021, št. 2. Str. 11.
 • Kurbus, T., Slavimo svoje može!, v Učiteljski tovariš, let. 48, št. 15. Str. 1.
 • Kurbus, T., Štajerske vesti: Slivnica pri Celju, v Učiteljski tovariš, let. 53, št. 16. Str. 9.
 • Kurbus, T., Vzgojna sila jezikovnega pouka, v Referati učiteljskih konferenc, 1906. Str. 2.
 • Nerat, Mihael J., Popotnikov Koledar za slovenske učitelje 1892 s popolnim imenikom šolsk. oblastnij, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južno-Štirskem, Kranjskem, Primorskem in slo. delu Koroškega po stanju v začetku šolskega leta 1891/92, VI. leto. Celje: Dragotin Hribar, 1891.
 • Osebna popisnica za učitelje javnih osnovnih šol, Tomislav Kurbus. (Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0886 Osnovna šola Slivnica, a. š. 6.)
 • Primožič, Š., Ročni zapisnik z imenikom ljudskih šol in učiteljskega osebja na Kranjskem,Južno-Štajerskem in Primorskem in z osebnim statusom kranjskega ljudsko-šolskega učiteljstva : za šolsko leto 1901–1902. Postojna: R. Šeber, 1901.
 • Stalež šolstva in učiteljstva v Sloveniji. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1923.
 • Stopinje življenja: zbornik Občine Benedikt. Benedikt: Občina Benedikt, 2004.
 • Več avtorjev. Od čebele do medu. Ljubljana: Kmečki glas, 1998. Str. 10–15.
 • Zgodovina šole. Državna osnovna šola v Slivnici pri Celju srez Šmarje pri Jelšah. Šolska leta od 1896–1925. (Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/0886 Osnovna šola Slivnica, Šolska kronika, 1880–1939, a. š. 6)
 • www.dlib.si (Uporabljeno: 1. december 2023)
 • www.kamra.si (Uporabljeno: 1. december 2023)
 • www.museu.ms (Uporabljeno: 3. december 2023)
 • www.osfm-splet.si (Uporabljeno: 1. december 2023)
 • www.kozjansko.info (Uporabljeno: 1. december 2023)
 • www.slivnica.si (Uporabljeno: 1. december 2023)
Tags
Image

Knjižnica Lenart

 

Nikova ulica 9
2230 Lenart

 

Tel.: 02 720 06 25
GSM: 031 571 682

 

E-pošta: info@knjiznica-lenart.si

Delovni čas

Odpiralni čas
Knjižnice Lenart:

Ponedeljek: 8.00 - 16.00
Torek: 8.00 - 16.00
Sreda: 8.00 - 18.00
Četrtek: 8.00 - 18.00
Petek: 7.00 - 15.00
Sobota: 8.00 - 12.00

 

 

 

Delovni časi krajevnih knjižnic

Delovni čas KK Voličina:

Ponedeljek: 14.00 - 16.00

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Cerkvenjak:

Torek: 14.00 - 16.00

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Sveta Ana:

Torek: 14.30 - 16.30

Tel. št.: 02 729 58 75

Občina Lenart
Občina Sveta Ana
Občina Cerkvenjak
Občina Sveta Trojica
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Občina Benedikt
Skok na vsebino