Opomini

Opomini

Knjižnica člana opozori na vrnitev gradiva s pisnimi opomini.

Opomin osebam, mlajšim od 15 let, se pošlje na naslov staršev ali skrbnika.

Članu knjižnice, ki izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, se obračunajo stroški opomina po veljavnem ceniku.

Opomin se beleži za vsako izposojeno enoto gradiva posebej.

Opomin se pri kompletih gradiva, ki vsebujejo več kosov in različne medije, obračuna za komplet kot celoto.

Prvi opomin se pri članu evidentira sedmi dan po izteku izposojevalnega roka. Opomin knjižnica isti dan odda na pošto. Drugi in tretji opomin se evidentirata v presledkih po 7. dneh. Četrti opomin (tj. opomin direktorice, opomin pred tožbo) knjižnica pošlje 4 krat na leto.

Član je dolžan poravnati zamudnino in opomin, čeprav opomina še osebno ni prejel.

Četrti opomin se pošilja priporočeno.

Skupaj z opominom se članu knjižnice pošlje tudi izpis evidentiranega gradiva, ki si ga je izposodil, a ga v določenem roku ni vrnil.

Član je dolžan poravnati stroške opominov po veljavnem ceniku. Stroški opominov se seštevajo.

Tags