Cenik storitev

Članarina
Zaposleni 12,00 €
Dijaki, študentje, upokojenci, gospodinje, kmetje: 7,00 €
Članski darilni bon: 7,00 €/12,00 €
Nezaposleni, člani društva bibliotekarjev: brezplačno
Mladina do 18. leta: brezplačno

Opomini

(1x tedensko za vsak izvod gradiva)

I. opomin 1,30 €
II. opomin 2,10 €
III. opomin 3,50 €
IV. opomin pred tožbo 4,20 €
Ostali opomini po veljavnem ceniku podjetja za izterjavo

Neprevzeto rezervirano gradivo 0,50 €/na enoto gradiva

Medknjižnična izposoja
Medknjižnična izposoja (poštnina za en kos gradiva) 10,00 €
Posredovanje člankov 3,00 € za članek
Neprevzeto medknjižnično gradivo 10,00 €/na enoto gradiva

Odškodnina
Izgubljena izkaznica 2,10 €
Uničena nalepka s črtno kodo 1,00 €
Poškodovana RFID nalepka 1,00 €

Uporaba računalnika
Uporaba računalnika je za člane knjižnice brezplačna

Fotokopiranje

Črno-bela kopija: A4 0,10 €/kopija
Barvna kopija: A4 0,20 €/kopija

Tiskanje
Črno beli tisk: A4 0,10 €/tisk
Barvni tisk: A4 0,20 €/tisk

Uničeno ali izgubljeno gradivo
Zamenjava z enakim gradivom ali plačilo gradiva glede na vrednost; odškodnino določi knjižnica

Ostale storitve
E-posredovanje skeniranega gradiva brez oblikovanja 0,50 €/za skenirano stran
Skeniranje z oblikovanjem 2,00 €/za skenirano stran
Grafično oblikovanje (vabila, zahvale, brošure, knjige, voščilnice ipd) 10,00 €/na uro
Izvedba pravljične ure 50,00 €
Izvedba literarnega pogovora 50,00 €
Prodaja odpisanih knjig 0,50 €/na enoto gradiva
Lastne publikacije cena na publikaciji
Nosilna vrečka 0,50 €
Poštne storitve po veljavnem ceniku Pošte Slovenije

Najem prostorov
Uporaba čitalnice, domoznanskega oddelka, pravljične sobe za predavanja ali drugo prireditev (od 1 do 5 ur) 10,00 €
Večnamenska dvorana z opremo (od 1 do 5 ur) 30,00 €, vsaka naslednja začetna ura 10,00 €
Večnamenska dvorana brez opreme (od 1 do 5 ur) 20,00 €, vsaka naslednja začetna ura 10,00 €

Opombe: Brezposelne osebe so lahko oproščene plačila članarine le z veljavnim potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje. Člani društva bibliotekarjev, invalidov in Šksg so oproščeni plačila članarine ob predložitvi veljavne članske izkaznice. Dijaki, študentje in upokojeci dokazujejo status z ustreznim potrdilom oz. veljavno izkaznico.

Po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1 smo oproščeni plačila DDV.

Knjižnica zaračunava samo stroške in ne storitev.

Cenik storitev je potrdil Svet zavoda Knjižnice Lenart na svoji 6. redni seji dne, 19. 10. 2022, in velja od  1. 1. 2023, dopolnjen na 8. redni seji, 19. 4. 2023.

Tags
Image

Knjižnica Lenart

Nikova ulica 9
2230 Lenart

Tel.: 02 720 06 25
GSM: 031 571 682

E-pošta: info@knjiznica-lenart.si

Delovni čas

Odpiralni čas
Knjižnice Lenart:

Ponedeljek: 8.00 - 16.00
Torek: 8.00 - 16.00
Sreda: 8.00 - 18.00
Četrtek: 8.00 - 18.00
Petek: 7.00 - 15.00
Sobota: 7.00 - 12.00

 

 

 

Delovni časi krajevnih knjižnic

Delovni čas KK Voličina:

Ponedeljek: 14.00 - 16.00

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Cerkvenjak:

Torek: 14.00 - 16.00

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Sveta Ana:

Torek: 14.30 - 16.30

Tel. št.: 02 729 58 75

Občina Lenart
Občina Sveta Ana
Občina Cerkvenjak
Občina Sveta Trojica
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Občina Benedikt