Skok na vsebino

Hišni red Knjižnice Lenart

Hišni red Knjižnice Lenart

  1. Uporabniki knjižnice so v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice dolžni spoštovati in upoštevati pravila hišnega reda.

  2. Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo prostore, gradivo in naprave tako, da pri tem ne motijo drugih uporabnikov in zaposlenih.

  3. V prostorih knjižnice ni dovoljeno:

• povzročati hrupa, preglasno govoriti in vpiti,

• se verbalno ali kako drugače nasilno obnašati,

• uporabljati mobilnega telefona na način, ki moti druge uporabnike ali zaposlene,

• prinašati in uživati hrane ali pijače, razen ob avtomatih, ki so nameščeni v knjižnici,

• kaditi in uživati nedovoljenih drog,

• poškodovati ali uničevati gradivo, opremo in prostore,

• nepooblaščeno fotografirati ali snemati v prostorih knjižnice;

• uporabljati rolerjev ali rolk,

• voditi živali, razen vodniške pse za slepe in slabovidne,

• vstopati v delovna območja zaposlenih in uporabljati njihovo opremo,

• kršiti pravil uporabe računalnikov in druge tehnične opreme

• premeščati opreme, je uporabljati nenamensko in odnašati iz knjižnice,

• se kakorkoli drugače nedostojno vesti, nadlegovati, ogrožati ali motiti uporabnikov in zaposlenih oz. se vesti na način, ki predstavlja kršitev javnega reda in miru.

  1. Uporabniki so odgovorni za svojo lastnino. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo njihove osebne lastnine.

  2. Izvajanje anket, promocije in prodaje, snemanje in fotografiranje ter izvajanje drugih dejavnosti, ki lahko motijo uporabnike knjižnice in osebje knjižnice, je možno le po predhodnem dovoljenju direktorja knjižnice.

  3. Uporabniki so dolžni zapustiti prostore knjižnice do konca obratovalnega časa, ob organiziranih prireditvah pa po zaključku prireditve. Kadar je prireditev organizirana izven obratovalnega časa knjižnice, uporabniki lahko uporabljajo le prostore, namenjene prireditvi.

  4. Ob sprožitvi požarnega alarma, ob požaru in drugi nevarnosti so uporabniki dolžni zapustiti knjižnico ter slediti navodilom osebja knjižnice.

  5. Če uporabnik krši hišni red, ga je osebje knjižnice dolžno opozoriti in zahtevati, da s kršitvijo takoj preneha. Če uporabnik ne upošteva opozoril in zahtev, osebje knjižnice lahko pokliče policijo.

  1. Zaradi kršitve hišnega reda lahko direktor uporabniku izreče opomin. Za večkratne kršitve hišnega reda ali zaradi neupoštevanja opozoril in zahtev osebja knjižnice lahko direktor v skladu s 54. členom Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja in 15. členom Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice uporabniku prepove vstop v prostore knjižnice in ga izključi iz članstva.

  2. Ta hišni red velja v vseh enotah Knjižnice Lenart.

Hišni red je na podlagi 42. člena Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Lenart sprejela direktorica knjižnice 1. 10. 2018 in velja od tega dne dalje.

Tags
Image

Knjižnica Lenart

 

Nikova ulica 9
2230 Lenart

 

Tel.: 02 720 06 25
GSM: 031 571 682

 

E-pošta: info@knjiznica-lenart.si

Delovni čas

Odpiralni čas
Knjižnice Lenart:

Ponedeljek: 8.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 18.00
Četrtek: 8.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 13.00
Sobota: ZAPRTO

 

 

 

Delovni časi krajevnih knjižnic

Delovni čas KK Voličina:

ZAPRTO

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Cerkvenjak:

ZAPRTO

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Sveta Ana:

ZAPRTO

Tel. št.: 02 729 58 75

Občina Lenart
Občina Sveta Ana
Občina Cerkvenjak
Občina Sveta Trojica
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Občina Benedikt
Skok na vsebino