Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja članom

Na željo člana lahko knjižnica gradivo naroči iz druge knjižnice. Gradivo članu izposodi po pravilih knjižnice, ki gradivo posoja (npr. rok izposoje, možnost podaljšanja, zamudnine ipd.). Dobavnih rokov za to gradivo knjižnica ne more jamčiti. Knjižnica člana o pripravljenem gradivu obvesti na dogovorjeni način, tj. telefonsko ali z e-pošto.

Stroške medknjižnične izposoje plača član knjižnice po veljavnem ceniku knjižnice iz katere se gradivo naroči.

Član je dolžan plačati storitev po veljavnem ceniku, tudi če naročenega gradiva ne prevzame.

Medknjižnično naročilo iz tujine poteka preko Narodne in univerzitetne knjižnice. Plačilo storitve se obračuna glede na dejanske stroške.

Tags