Z nami berejo tudi v enoti VDC Polž v Lenartu!

 

VDC Polž

 

Direktorica Knjižnice Lenart, Petra Kranvogel Korošec, je 4. oktobra 2021, predala poseben bralni kovček vodji enote VDC Polž Lenart, Gordani Kosanič.

 

V dogovoru s kolektivom VDC Polž, enota Lenart, smo pripravili bralni projekt za uporabnike zavoda »V objemu besed«.

 

V bralni kovček smo »skrili« deset knjig – izbor lahkega branja, slikopisov in slikanic brez besedila. Uporabnik skupaj s koordinatorico projekta v enoti prebere oz. prelista dve knjigi iz seznama, o njima kaj napiše ali nariše na posebej pripravljeno zgibanko. K branju pa so povabili tudi sodelujoče v pilotnem projektu »S teboj lahko« VDC Polž Maribor. Projekt smo pričeli izvajati v oktobru, zaključili pa ga bomo v marcu, ko bomo za sodelujoče pripravili dogodek ter jih nagradili. V tem obdobju bomo zavod obiskali ter pripravili pripovedovalske ure.

 

HVALA kolektivu VDC Polž, enota Lenart, za pripravljenost in sodelovanje!

Veseli smo, da so se uporabniki zavoda odločili zaviti tudi v objem besed! Saj objemov, knjižnih in neknjižnih, res ne sme nikomur manjkati!

 

Tags