Skok na vsebino

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja članom

Na željo člana lahko knjižnica gradivo naroči iz druge knjižnice. Gradivo članu izposodi po pravilih knjižnice, ki gradivo posoja (npr. rok izposoje, možnost podaljšanja, zamudnine ipd.). Dobavnih rokov za to gradivo knjižnica ne more jamčiti. Knjižnica člana o pripravljenem gradivu obvesti na dogovorjeni način, tj. telefonsko ali z e-pošto.

Stroške medknjižnične izposoje plača član knjižnice po veljavnem ceniku knjižnice iz katere se gradivo naroči.

Član je dolžan plačati storitev po veljavnem ceniku, tudi če naročenega gradiva ne prevzame.

Medknjižnično naročilo iz tujine poteka preko Narodne in univerzitetne knjižnice. Plačilo storitve se obračuna glede na dejanske stroške.

Poškodovano gradivo

POŠKODOVANJE GRADIVA

Odškodnino za poškodovano gradivo določi knjižnica glede na vrednost gradiva.

Če knjižnično osebje ob vračilu gradiva ugotovi, da so bile nalepke s črtno kodo ali nalepke za varovanje gradiva proti kraji namerno uničene, zaračuna članu odškodnino po ceniku.

Za materialno škodo na gradivu, ki jo povzročijo člani do 18. leta starosti, odgovarjajo starši ali skrbniki.

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki nastane kot posledica uporabe prenosnih podatkovnih medijev za izposojo (CD, DVD, CD-ROM ali drugo), ki jih uporabniki uporabljajo na svojih osebnih računalnikih in drugih napravah.

NADOMESTILO ZA UNIČENO OZIROMA IZGUBLJENO GRADIVO

Uničeno ali izgubljeno gradivo je član dolžan nadomestiti z enakim gradivom.

Če gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim, članu knjižnica zaračuna odškodnino glede na vrednost gradiva in stroške obdelave gradiva po veljavnem ceniku.

V primeru izgube posameznega dela večvrstnega gradiva, kompleta ali garniture (jezikovni tečaji, ipd.), je član dolžan poravnati stroške celotnega kompleta.

Član je dolžan plačati stroške opominov do dneva, ko gradivo nadomesti z enakim ali zanj plača odškodnino.

Če član v roku dveh mesecev od plačila odškodnine izgubljeno gradivo prinese v knjižnico, mu knjižnica vrne plačano odškodnino za gradivo, ne pa tudi stroškov obdelave gradiva in plačanih zamudnin.

Podaljševanje gradiva

Gradivo v Knjižnici Lenart je možno podaljševati:

 • osebno v knjižnici,

 • po telefonu,

 • po spletu preko storitve Moja knjižnica.

Prek sistema COBISS/OPAC lahko kadarkoli in od kjerkoli pregledujete in podaljšujete svoje izposojeno gradivo. Za uporabniško ime uporabite številko članske izkaznice. Če gesla za COBISS/OPAC nimate oz. ste ga pozabili, ga pridobite na evidenci izposoje pri naslednjem obisku knjižnice.

Prek spleta se ne da podaljšati gradiva

 • ki mu je potekel rok izposoje,

 • ki ga je rezerviral že kdo drug,

 • ki mu knjižnica ne dovoli podaljšanja.

In še en pogoj za podaljšanje: poravnane morajo biti vse vaše obveznosti do knjižnice.

Roki izposoje gradiva in podaljšanje Vrsta gradiva Čas izposoje

Možnost podaljšanja knjige 3 tedne 3 tedne avdiokasete 3 tedne 3 tedne zgoščenke 3 tedne 3 tedne video kasete, DVD-ji-ji 3 tedne 3 tedne kasete jezikovnih tečajev 4 tedne 4 tedne CD-romi 3 tedne 3 tedne časopisi, revije 3 tedne 3 tedne

 

Podaljšanje izposoje prek interneta

Na spletu preko storitve Moja knjižnica v meniju kliknite ikono podaljšava knjig. V okence vpišete številko svoje članske izkaznice in geslo. Pričakal vas bo seznam vsega gradiva, ki ga imate izposojenega v naši knjižnici. Čas izposoje za posamezen izvod podaljšate tako, da kliknete kvadratek ob tem izvodu in nato gumb Podaljšaj izbrano. Če pa želite podaljšati čas izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, kliknete gumb Podaljšaj vse.

Bodite pozorni na programska sporočila, ki vas bodo opozorila, če podaljšanje ni uspelo.

Ko končate, ne pozabite na odjavo.

Opomini

Opomini

Knjižnica člana opozori na vrnitev gradiva s pisnimi opomini.

Opomin osebam, mlajšim od 15 let, se pošlje na naslov staršev ali skrbnika.

Članu knjižnice, ki izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, se obračunajo stroški opomina po veljavnem ceniku.

Opomin se beleži za vsako izposojeno enoto gradiva posebej.

Opomin se pri kompletih gradiva, ki vsebujejo več kosov in različne medije, obračuna za komplet kot celoto.

Prvi opomin se pri članu evidentira sedmi dan po izteku izposojevalnega roka. Opomin knjižnica isti dan odda na pošto. Drugi in tretji opomin se evidentirata v presledkih po 7. dneh. Četrti opomin (tj. opomin direktorice, opomin pred tožbo) knjižnica pošlje 4 krat na leto.

Član je dolžan poravnati zamudnino in opomin, čeprav opomina še osebno ni prejel.

Četrti opomin se pošilja priporočeno.

Skupaj z opominom se članu knjižnice pošlje tudi izpis evidentiranega gradiva, ki si ga je izposodil, a ga v določenem roku ni vrnil.

Član je dolžan poravnati stroške opominov po veljavnem ceniku. Stroški opominov se seštevajo.

Izposoja gradiva

IZPOSOJA NA DOM

Izposojo na dom vršimo v okviru odpiralnega časa. Za člane je brezplačen izposojevalni rok za gradivo 3 tedne. Na dom si lahko izposodite samo gradivo, za katerega je v računalniškem katalogu COBISS označeno, da je prosto za izposojo.

Izposojevalno dobo je mogoče podaljšati ustno ali po telefonu največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano, ni možno.

Knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in rezervacij v primeru povpraševanja po gradivu za domače branje, bralno značko…

Roki za izposojo

Roki za izposojo knjig se lahko podaljša, če gradivo ni rezervirano. knjige 3 tedne avdiokasete 3 tedne zgoščenke 3 tedne videokasete, DVD-ji 3 tedne kasete jezikovnih tečajev 4 tedne CD-ROME 3 tedne časopisi in revije 3 tedne

Online pregled nad izposojenim gradivom vam omogočamo v okviru spletnega okolja Moja knjižnica.

 

IZPOSOJA V ČITALNICO

Gradivo, ki je namenjeno samo uporabi v čitalnici, je v računalniškem katalogu COBISS označeno z oznako "Za čitalnico" in se praviloma ne izposoja na dom.

Za uporabo v čitalnici so predvidene naslednje vrste gradiva:

 • referenčna literatura: enciklopedije, leksikoni, slovarji, priročniki in podobno,

 • izredno dragoceni novejši tiski,

 • raritete,

 • rokopisi,

 • vezani letniki serijskih publikacij,

 • gradivo, tiskano pred letom 1945,

 • domoznansko gradivo.

Image

Knjižnica Lenart

 

Nikova ulica 9
2230 Lenart

 

Tel.: 02 720 06 25
GSM: 031 571 682

 

E-pošta: info@knjiznica-lenart.si

Delovni čas

Odpiralni čas
Knjižnice Lenart:

Ponedeljek: 8.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 18.00
Četrtek: 8.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 13.00
Sobota: ZAPRTO

 

 

 

Delovni časi krajevnih knjižnic

Delovni čas KK Voličina:

ZAPRTO

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Cerkvenjak:

ZAPRTO

Tel. št.: 02 720 06 25

Delovni čas Knjižnice Sveta Ana:

ZAPRTO

Tel. št.: 02 729 58 75

Občina Lenart
Občina Sveta Ana
Občina Cerkvenjak
Občina Sveta Trojica
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah
Občina Benedikt
Skok na vsebino